Når betaler staten for forsvarer?

Når betaler staten for forsvarer? Dersom du er siktet for en straffbar handling har du rett til bistand av en forsvarer. Det betyr likevel ikke at staten nødvendigvis betaler utgiftene. Straffeprosessloven § 100 angir hvilke tilfeller hvor du har krav på en forsvarer. Det følger videre av straffeprosessloven § 100 at man har krav på offentlig…

Hva innebærer selvforskyldt rus?

Hva innebærer selvforskyldt rus? Mange straffbare handlinger utføres av en gjerningsperson som er påvirket av rusmidler. I norsk strafferett har vi egne bestemmelser som regulerer slik påvirkning. I denne artikkelen skal det gis en oversikt over selvforskyldt rus og betydningen dette har for skyld og tilregnelighet. Kan en person som har drukket alkohol eller inntatt andre rusmidler straffes?…