Strafferettslig tilregnelighet

Strafferettslig tilregnelighet Strafferettslig tilregnelighet er ett av de fire straffbarhetsvilkårene. Alle straffbarhetsvilkårene må være oppfylt for at en gjerningsperson skal kunne straffes for en lovstridig handling. Lurer du på hva som ligger i tilregnelighetsvilkåret? Vi gir deg svaret. Det følger av straffeloven § 20 at en lovbryter bare kan straffes dersom han var tilregnelig i…

Hva innebærer selvforskyldt rus?

Hva innebærer selvforskyldt rus? Mange straffbare handlinger utføres av en gjerningsperson som er påvirket av rusmidler. I norsk strafferett har vi egne bestemmelser som regulerer slik påvirkning. I denne artikkelen skal det gis en oversikt over selvforskyldt rus og betydningen dette har for skyld og tilregnelighet. Kan en person som har drukket alkohol eller inntatt andre rusmidler straffes?…