Når betaler staten for forsvarer?

Når betaler staten for forsvarer? Dersom du er siktet for en straffbar handling har du rett til bistand av en forsvarer. Det betyr likevel ikke at staten nødvendigvis betaler utgiftene. Straffeprosessloven § 100 angir hvilke tilfeller hvor du har krav på en forsvarer. Det følger videre av straffeprosessloven § 100 at man har krav på offentlig…