Dokumentinnsyn i straffesak

Dokumentinnsyn i straffesak Retten til dokumentinnsyn i en straffesak reguleres av straffeprosessloven § 242. Lurer du på hva som ligger i innsynsretten? Vi gir deg svaret. Hvem har rett på innsyn? I henhold til lovens regulering har følgende personer rett til dokumentinnsyn: Mistenkte. Mistenktes forsvarer. Fornærmede. Å være fornærmet i en straffesak vil si at…