Strafferettslig tilregnelighet

Strafferettslig tilregnelighet Strafferettslig tilregnelighet er ett av de fire straffbarhetsvilkårene. Alle straffbarhetsvilkårene må være oppfylt for at en gjerningsperson skal kunne straffes for en lovstridig handling. Lurer du på hva som ligger i tilregnelighetsvilkåret? Vi gir deg svaret. Det følger av straffeloven § 20 at en lovbryter bare kan straffes dersom han var tilregnelig i…