Nødrett, nødverge og selvtekt

Nødrett, nødverge og selvtekt Nødrett, nødverge og selvtekt utgjør ulike straffrihetsgrunner. At det foreligger en straffrihetsgrunn innebærer at en gjerningsperson ikke kan straffes for en ellers ulovlig handling. Betydningen av nødrett, nødverge og selvtekt i en straffesak For at en person skal kunne straffes for en straffbar handling må fire straffbarhetsvilkår være oppfylt. Fravær av…