Å anmelde et lovbrudd

Å anmelde et lovbrudd Når du har blitt utsatt for en straffbar handling bør du anmelde forholdet til politiet. Ved å anmelde gjør du politiet kjent med lovbruddet og gir dem grunn til å etterforske saken. Dette øker sannsynligheten for at lovbryteren blir dømt. I tillegg er anmeldelse et vilkår for å ha krav på…