Å anmelde et lovbrudd

Å anmelde et lovbrudd Når du har blitt utsatt for en straffbar handling bør du anmelde forholdet til politiet. Ved å anmelde gjør du politiet kjent med lovbruddet og gir dem grunn til å etterforske saken. Dette øker sannsynligheten for at lovbryteren blir dømt. I tillegg er anmeldelse et vilkår for å ha krav på…

Passiv medvirkning til mishandling av egne barn

Passiv medvirkning til mishandling av egne barn Høyesterett har talt: En omsorgsperson kan straffes for medvirkning til mishandling av egne barn selv om vedkommende ikke har sett mishandlingen med egne øyne. Dette kalles læren om passiv medvirkning til mishandling av barn, og ble nylig videreutviklet i HR-2020-1343-A. Sakens faktum – Grov mishandling av spedbarn Spørsmålet…

Hva innebærer selvforskyldt rus?

Hva innebærer selvforskyldt rus? Mange straffbare handlinger utføres av en gjerningsperson som er påvirket av rusmidler. I norsk strafferett har vi egne bestemmelser som regulerer slik påvirkning. I denne artikkelen skal det gis en oversikt over selvforskyldt rus og betydningen dette har for skyld og tilregnelighet. Kan en person som har drukket alkohol eller inntatt andre rusmidler straffes?…